Kedves kutatóink!

 

2019. május 6-tól kutathatók a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban a plébániai levéltárak.


Püspöki rendeletre a plébániai levéltárak az egyházmegye teljes területéről beszállításra kerültek 2015–2018 között. A beszállításokkal párhuzamosan feldolgozásuk is megtörtént, így a Püspöki Levéltár és a Káptalani Levéltár mellett létrejött egy új levéltári részleg, a Plébániai Levéltárak. A fondcsoport (PEL.III.) több mint 200 fondot tartalmaz kb. 450 ifm terjedelemben, amelynek legértékesebb részét a mintegy 2000 kötetből álló anyakönyvi gyűjtemény képezi (1688-tól a 20. század közepéig). A plébániai levéltárak egyéb anyagaiban jellemzően egyházi és világi rendelkezéseket tartalmazó protocollumok, egyházlátogatási jegyzőkönyvek, egyházközségi képviselőtestületi jegyzőkönyvek, iskolaszéki jegyzőkönyvek, iktatókönyvek, párbérnaplók, karitatív és hitbuzgalmi egyesületek jegyzőkönyvei találhatók, valamint szálas iratanyag, amely főleg a plébániahivatal (és adott esetben az esperesi hivatal) iratait tartalmazza.


A plébániai levéltárak egy része (anyakönyvek, historia domusok) online is elérhető az E-ARCHIVUMBAN, a többi anyag csak helyben kutatható a Kutatási szabályzatban foglaltak szerint, mégpedig előzetes bejelentkezéssel minden szerdán és csütörtökön 8–12.30 között. Érdeklődni az alábbi címen lehet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pécs, 2019. április 30.


Damásdi Zoltán
levéltáros