UGy portre BKedves Látogatónk! Köszöntöm a Pécsi Egyházmegyei Levéltár honlapján!

A levéltárban megőrzött iratanyag nem pusztán adatokat szolgáltat, hanem ablakot nyit a múltra, az előttünk élt emberek gondolkodására, Istent kereső hitére. Ablakot a kulturális kincsekre, melyek értékteremtő gondossággal lettek lejegyezve, akár hétköznapi ügyek, akár különleges ünnepek alkalmából. A fennmaradt dokumentumok ugyanakkor a jövőre is utat mutatnak. Tanúsággal és reménnyel szolgálnak, melyből itt és most mi is értéket teremtve építkezhetünk.

Hálával tekintek arra, hogy püspökelődeim gondoskodása időről időre lehetővé tette a levéltár megújulását, s hogy részese lehetek ennek a munkának. Bízom benne, hogy a pályázatokból nemrégiben megvalósított felújítások, valamint a honlap elindulása méltó módon segíti az ideérkező kutatókat és érdeklődőket.

A jövő reménységével kívánom, hogy a megőrzött kincsek, értékes iratok gazdag tárházat jelentsenek a társadalmat építő tudományos eredmények megszületéséhez és az egyéni életutak felkutatásához, s így továbbra is forrásként tudjunk meríteni elődeink hitéből és küzdelmeiből!

 

Pécs, 2016. november 26.

Dr. Udvardy György
pécsi megyéspüspök