CÍM PDF
S 1. A pécsegyházmegyei határozmányok és rendeletek tára. Összegyűjtötte, rendezte és kiadta Sipos István Dr. egyházjogtanár a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Pécs, 1912. Nyomatott a "Dunántúl" r. t. könyvnyomdájában.

Tartalom – Előszó – Függelék – Tárgymutató

 

1. fejezet (1-32), 2. fejezet (33-117), 3. fejezet (118-140), 4. fejezet (141-305), 5. fejezet (306-367), 6. fejezet (368-495), 7. fejezet (496-600)