Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Kutathatók a Pécsi Egyházmegye 1801–1963 közötti sematizmusai.

Plébániai levéltári anyagok restaurálásra került sor.

Olvasó füzérke 1854-ből.

Kutathatók a Pécsi Egyházmegye 1828–1953 közötti körlevelei.