FONDCSOPORT: PEL II. (Collegiate Archive of the Cathedral)

FOND: PEL II.1. (Magánlevéltár)

ÁLLAG: PEL II.1.a. (Iratanyag)

ÉVKÖR: 1329–1948

TERJEDELEM: kb. 55 ifm

LEÍRÁS: A Székeskáptalani Levéltár (archivum capitulare) történeti értékében leggazdagabb levéltára az ún. Magánlevéltár (archivum privatum). Folytatólagosan csak a 17. század végétől kezdve tartalmaz iratokat, de korábbi időszakból is vannak anyagok. Az e-archivumban az 1574 előtti oklevelek és 1729-ből egyházlátogatási jegyzőkönyvek érhetők el, az iratanyag többi része csak a Levéltárban hozzáférhető. Az iratanyaghoz tartozó segédletek (PEL II.1.b.) viszont mind kutathatók online.

AJÁNLOTT HIVATKOZÁS: PEL II.1.a. fasciculus szám/sorszám

 

FASCICULUS/SORSZÁM (ÉV)TÁRGY (FELIRAT)SEGÉDLET (PEL II.1.b.1.)E-ARCHIVUM
XXXI. Nº 3. (1329) De Kyzdyr – eius possessionis metarum reambulatio. A pécsváradi konvent határbejárása Kisdéren. 343., 507. o.
C. Nº 11/a–b. (1382) In Imul vel Imus villa praetensae violentiae investigationis relatoriae; duo segmenta. Hatalmaskodási vizsgálat. 305., 342. o.
XXXI. Nº 1. (1449) Praepositura minor Sancti Ioannis Baptistae in castro Q. E. in Gyod (Gyód) promontorio terram propria habuit. 290., 408. o.
XXXI. Nº 6. (1449) Monyaros/Mogyoros possessio capituli Q. E. Egy földeladásról káptalani igazolás. 371. o.
XXXI. Nº 2. (1469) Keszö (Keszü) villa episcopi Q. E., in cuius promontorio sitam quandam vinea Iohannes (Janus Pannonius) episcopus Q. E. a nonis, decimis, akonibus et aliis exactionibus elibertavit. 329. o.
XXXI. Nº 4. (1503) (Lásd még: PEL I.1.a.2.1503/89.) Capella Beatae Mariae Virginis deaurata Q. E. Ei venditum promontorium Csobánkahegy pro 1500 fl. auri a. 1503. 63., 117. o.
XXXI. Nº 5. (1503) (Lásd még: PEL I.1.a.2.1503/89.) Idem promontorium ei capellae per Sigismundum episcopum Q. E. et Ioannem de Gyula donatum erga missam quotidianam cantatam de Beata Maria Virgine dominica iudica. 63., 117. o.
C. Nº 12/a–b. (1574) Inter Kerechenianam et Prachoveczianam familias amica compositio coram Georgio Draskowyth (Draskovich) episcopo Zagrabiensi, qua Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano celebrata fer. 6. prox. post festum S. Laurentii; duo segmenta. 328., 411. o.
CLII. Nº 51. Visitatio canonica in comitatu Baranyensi, 1729. 526. o.
CLII. Nº 52. Visitatio canonica in districtu Tolnensi, 1729. 526. o.
MCLXXIV. Elenchus generalis literalium instrumentorum in Archivo [Publico] venerabilis Capituli Quinque-Ecclesiensis.
MCLXXVI. Elenchus possessionum et praediorum in Archivo Publico venerabilis Capituli Quinque-Ecclesiensis. PEL II.2.a.30.