A  Pécsi Egyházmegyei Levéltár az elmúlt években kifejezett figyelmet fordított (és fordít) a levéltár-fejlesztéseken (Püspöki Levéltár, Káptalani Levéltár, Egyházmegyei Levéltár) és az e-archivum kifejlesztésén túl anyagainak restaurálására is. Lényegében a Levéltár egész állományában (Püspöki Levéltár, Székeskáptalani Levéltár, Plébániai Levéltárak) szép számmal fordulnak elő anyagok, amelyeket az idő vasfoga a kelleténél jobban kikezdett.

 

Ennek megfelelően a Pécsi Egyházmegye és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával az elmúlt három évben (2016–2019) módszeresen elkezdődött azoknak az anyagoknak, elsősorban anyakönyveknek a restaurálása, amelyek a leginkább megsínylették az elmúlt évszázadokat, az állandó használatot.

 

A restaurálások keretében, az elmúlt három évben eddig 41 kötet lett restaurálva kisebb-nagyobb mértékben, mintegy 4.500.000 forint értékben. A restaurálások javát Budapest Főváros Levéltárában végezték, kisebb részben a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában. Külön köszönet jár a resturálások alkalmával nyújtott segítségért P. Holl Adriennek, Láng Andreának, Balogh Sándornak, Tóbi Klárának, Szilágyi Zoltánnak, Kirics Mártának és Czigler Zsófiának.

 

A restaurált anyagok java részét anyakönyvek tették ki, amelyekből külön említést érdemelnek az alábbi kötetek annyiban, hogy restaurálásuk igazi szakmai kihívást jelentett, ugyanakkor a végeredmény magas színvonalú szakmai munkáról tett tanúbizonyságot:

  • PEL.III.021.: Bükkösdi anyakönyvek (14 kötet, 1789–1939)
  • PEL.III.074.: Magyarkeszi, Vegyes anyakönyv (1790–1832)
  • PEL.III.096.: Ozora, Vegyes anyakönyv (1856–1873)
  • PEL.I.1.c.084.: Püspöki Levéltár, Protocollum litterarum missilium (1770–1773)
  • PEL.III.123.: Szakadát, Humano-pomarium (1762)

 

 

Képek forrása: BFL, PEL, KM

 

Pécs, 2019. július 20.

Pécsi Egyházmegyei Levéltár