Dear Future E-Researchers,

 

We would like to draw your attention to the fact that the fonds in this section give you information about which data you can access in the E-Archive with special registration, and they do not permit online research! In other words, here you can preview only those documents free, which are accessible in the E-Archive. You can subscribe for three different periods: two weeks for 3.500 HUF (15 image copies to be downloaded, jpg file), one quarter for 7.000 HUF (50 image copies to be downloaded, jpg file), one year for 18.000 HUF (200 image copies to be downloaded, jpg file). All prices stated are gross prices incl. VAT.

 

PEL I.1.a.1. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Egyházkormányzati anyag/Iratanyag)

PEL I.1.a.2. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Egyházkormányzati anyag/Iktatókönyvek)

PEL I.1.c. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Kötetek)

PEL I.1.d.1. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Anyakönyvek/1895 utáni anyakönyvi másodpéldányok)

PEL I.1.e. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Számadások és leltárak)

PEL I.3.b. (Püspöki Levéltár/Egyházmegyei Tanfelügyelőség/Segédletek)

PEL I.3.c. (Püspöki Levéltár/Egyházmegyei Tanfelügyelőség/Egyéb kötetek)

PEL I.3.d. (Püspöki Levéltár/Egyházmegyei Tanfelügyelőség/Tanítói díjlevelek)

AA.III.12–15. (Dobai Székely Sámuel oklevélgyűjteménye)

PEL II.1.a. (Székeskáptalani Levéltár/Magánlevéltár/Iratanyag)

PEL II.1.b. (Székeskáptalani Levéltár/Magánlevéltár/Segédletek)

PEL II.1.c.2. (Székeskáptalani Levéltár/Magánlevéltár/Káptalani gyűlések anyaga/Jegyzőkönyvek)

PEL II.2.a. (Székeskáptalani Levéltár/Hiteleshelyi Levéltár/Kötetek)

PEL II.4.a. (Székeskáptalani Levéltár/Szemináriumi Levéltár/Intézmény és Uradalom Levéltára/Nationalia)

PEL II.7.b. (Székeskáptalani Levéltár/Káptalani jogtanácsos irattára/Segédletek)

PEL III.1–250. (Plébániai levéltárak: anyakönyvek, anyakönyvi indexek, plébániatörténetek, egyházközségi képviselőtestületi és iskolaszéki jegyzőkönyvek)

PEL III. Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis

 

A PEL III.1–250. alatti fondokban található mappaelnevezések:

 • PEL: Pécsi Egyházmegyei Levéltár
 • bcd: vegyes anyakönyv (kereszteltek, házasultak, halottak)
 • bc: vegyes anyakönyv (kereszteltek, házasultak)
 • bd: vegyes anyakönyv (kereszteltek, halottak)
 • cd: vegyes anyakönyv (házasultak, halottak)
 • bapt: kereszteltek anyakönyve
 • cop: házasultak anyakönyve
 • def: halottak anyakönyve
 • conf: bérmáltak anyakönyve
 • matricula: anyakönyv
 • diversa: különböző levéltári anyagok (egyéb anyakönyvek, historiák, kötetek stb.)
 • index: alfabetikus névmutató

 

Kapcsolódó cikk: Bemutatjuk röviden a Pécsi Egyházmegyei Levéltár interneten kutatható anyagait (2020.06.05.)

 

A Levéltár honlapján ingyenesen elérhető tartalmak:

PEL I.1.f.1. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Körlevelek és sematizmusok/Körlevelek)

PEL I.1.f.2. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Körlevelek és sematizmusok/Sematizmusok)

Egyéb kiadványok/Publications