FONDCSOPORT: PEL.II.

FOND: PEL.II.1.

ÁLLAG: PEL.II.1.a.

ÉVKÖR: 1329–1948.

TERJEDELEM:

LEÍRÁS: Az egykori káptalani levéltár (archivum capitulare) történeti értékében leggazdagabb levéltára az ún. magánlevéltár (archivum privatum). Folytatólagosan csak a 17. század végétől kezdve tartalmaz iratokat, de korábbi időszakból is vannak anyagok. Az állaghoz tartozó segédletek közül az 1–2., valamint az 1526 előtti oklevelek elérhetők lesznek az e-archivumban. A segédletek és az iratanyag többi része csak a Levéltárban hozzáférhető.

SORSZÁMSEGÉDLETEKFASCICULUSE-ARCHIVUM
1. Elenchus archivi privati venerabilis capituli Quinque-Ecclesiensis 1–449. (I–CDXLIX.)
2.a. Catalogus generalis archivi privati capituli - I. 450–481. (CDL–CDLXXXI.)
2.b. Catalogus generalis archivi privati capituli - II. 482–497. (CDLXXXII–CDXCVII.)
2.c. Catalogus generalis archivi privati capituli - III. 498–1119. (CDXCVIII–MCXIX.)
3. A Káptalani Magánlevéltár tartalomjegyzéke 1–1177.

 

1526 ELŐTTI EREDETI OKLEVELEKFASCICULUSE-ARCHIVUM
1. XXXI. Nº 3. (1329)
2. C. Nº 11/a–b. (1382)
3. XXXI. Nº 1. (1449)
4. XXXI. Nº 6. (1449)
5. XXXI. Nº 2. (1469)
6. XXXI. Nº 5. (1503) (Lásd még: PEL.I.A.b. 89/1503.)
7. XXXI. Nº 6. (1503) (Lásd még: PEL.I.A.b. 89/1503.)