FONDCSOPORT: PEL.II. (Székeskáptalani Levéltár)

FOND: PEL.II.1. (Magánlevéltár)

ÁLLAG: PEL.II.1.a. (Iratanyag)

ÉVKÖR: 1329–1948

TERJEDELEM:

LEÍRÁS: A Székeskáptalani Levéltár (archivum capitulare) történeti értékében leggazdagabb levéltára az ún. Magánlevéltár (archivum privatum). Folytatólagosan csak a 17. század végétől kezdve tartalmaz iratokat, de korábbi időszakból is vannak anyagok. Az állaghoz tartozó 1574 előtti oklevelek elérhetők lesznek az e-archivumban. Az iratanyag többi része csak a Levéltárban hozzáférhető.

 

FASCICULUS/LELTÁRI SZÁM (ÉV)TÁRGY (FELIRAT)E-ARCHIVUM
XXXI. Nº 3. (1329) A pécsváradi konvent határbejárása Kisdéren. (–)
C. Nº 11/a–b. (1382) Hatalmaskodási vizsgálat. (Hátoldalon egykorú tartalmi kivonat. Domino Regi. Pro Magistro Ladislao filio teuteus de Bathmonostura contra magister Nicolaus dictus Zambow. Inquisitora.) 
XXXI. Nº 1. (1449) Litterae emptionales vineae in promontorio Gyod. (Lra sonan (?) vinea de Gyod 1449...) 
XXXI. Nº 6. (1449) A pécsi káptalan igazolja, hogy Péchy Benedek jobbágy bizonyos földet eladott Balázs valpói (?) főesperesnek. (–) 
XXXI. Nº 2. (1469) Janus Pannonius püspök diplomája. (Eppi Quinque-Ecclesiensis)
XXXI. Nº 4. (1503) (Lásd még: PEL.I.1.a.2. 89/1503.) A pécsváradi konvent igazolja a Csobánka-hegyi birtokvételt a pécsi Deaurata Capella részére. (pro Georgio Gyulaj litera ab Chobankahegy vinom...)
XXXI. Nº 5. (1503) (Lásd még: PEL.I.1.a.2. 89/1503.) A pécsi káptalan a csobánka-hegyi birtokot ajándékozza a pécsi Deaurata Capella számára. (Altarua Quinque-Ecclesiae erecta 1503.)
C. Nº 12. (1574) Blaskovics György kalocsai érsek. (–)