Kutathatók a Pécsi Egyházmegye 1801–1963 közötti sematizmusai.

Régi egyházmegyei kiadványok érhetők el honlapunkon.

Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Olvasó füzérke 1854-ből.

Körlevelekkel bővült fondjegyzékünk.