ABC CÍM

PDF/LINK

A Arany-Ezüst. A pécsi piusi diákok lapja (I. évfolyam - VI. évfolyam: 1939–1943)

I. évf. 1939

 

II. évf. 1939-1940

 

III. évf. 1940-1941

 

IV. évf. 1941-1942

 

V. évf. 1942-1943

 

VI. évf. 1943

  Aigl Pál: Historia brevis venerabilis capituli cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis (...). Quinque-Ecclesiis, 1838.

KlimoTheca

   

 

B Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1911-1946)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1937–1938)

1937-1938

  Bölcskei Szent József Polgári Leányiskolájának évkönyve (1941–1942)

1941-1942

   

 

C Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának értesítője (1850–1948)

HUNGARICANA

   

 

D Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanintézetek értesítője (1935–1936)

1935-1936

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1939–1940)

1939-1940

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanítónőképző-Intézet és Leánylíceum évkönyve (1941–1942)

1941-1942

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Nőipariskolájának évkönyve (1943–1944)

1943-1944

  Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben. Pécs, 1939.

   

 

G Gerecze Péter: A pécsi székesegyház. Különös tekintettel falfestményeire. Műtörténeti tanulmány. Budapest, 1893.

KlimoTheca

   

 

H Hőgyészi Róm. Kat. Polgári Fiú- és Leányiskola évkönyve (1941–1942)

1941-1942

   

 

K Koller József: Historia episcopatus Quinque-Ecclesiarum. Posonii-Pesthini, 1782-1812.

KlimoTheca

  Koller József: Prolegomena in historiam episcopatus Qvinqveecclesiarum. Posonii, 1804.

KlimoTheca

   

 

M A máriakéméndi esperesi kerületnek első tanitói tanácskozmánya. Pécs, Lyceum Nyomda, 1859.

 

  Maurinum. A Szent Mór Kollégium ifjúsági lapja (1934–1936)

1934/1/1

 

1936/2/4

 

1936/2/5

  Mecsek Alján. A pécsi Pius Kollégium lapja (1920–1941: 1-21, 23, 25-30)

1-5

 

6-10

 

11-15

 

16-20

 

21, 23, 25

 

26-30

  Miasszonyunk Rend Pécsi Nevelő- és Tanítóintézeteinek értesítője (1896–1918)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Nevelő- és Tanintézetének értesítője (1924–1925)

1924-1925

  Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanító(nő)képző-Intézetének értesítője (1918–1927)

1918-1927

  Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanítónőképző-Intézetének/Leánylíceumának és Tanítónőképző-Intézetének értesítője (1927–1944)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskoláinak értesítője (1925–1941)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskolájának értesítője (1941–1943)

1941-1942

 

1942-1943

  Miasszonyunk Rend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának értesítője (1921–1944)

Arcanum Digitális Tudománytár

   

 

N Norma canonice visitandarum parochiarum. Quinque-Ecclesiis, Knezevits, 1828.

  Nyugdijszabályzat a pécsi püspöki uradalom rendes tisztviselői, azok özvegyei és gyermekei számára. Bonyhád, Raubitschek, 1921.

   

 

P A "Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-Egyesület" alapszabályai. (PEL I.3.a.1908/2770.)

  A Pécsi Katholikus Legény-Egylet első évkönyve. 1864. Pécs, Lyceum Könyvnyomda, 1865.

  Pécsi Püspöki Joglyceum évkönyve (1898–1922)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Pécsi Püspöki Fitanítóképezde első értesítvénye (1878–1879)

1878-1879

  Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1896–1897, 1907–1912, 1918–1922)

1896-1897

 

1907-1908

 

1908-1909

 

1909-1910

 

1910-1911

 

1911-1912

 

1918-1922

  Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1922–1947)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve (1901–1903)

1901-1902

 

1902-1903

  A Pécsegyházmegyei Takarékpénztár Részvénytársaság alapszabályai. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1914.

  A pécsi püspökségi uradalmak tiszti szabályzata. Pécs, Taizs, 1907.

  A pécsi püspökségi javadalom uradalmi tisztviselőinek szolgálati, fegyelmi és számviteli szabályzata. Pécs, Taizs, 1942.

  A Pécsi Püspöki Uradalom tisztviselőinek szolgálati szabályzata és számviteli rendszabályai. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1917.

  A plébániai vagyont illető szabályzat és utasitás a pécsi egyházmegyében. (PEL I.1.a.1.1893/3660., magyar)

  A plébániai vagyont illető szabályzat és utasitás a pécsi egyházmegyében. (PEL I.1.a.1.1893/3660., német)

  A pécsegyházmegyei alapitványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Lyceum Nyomda, 1885. (PEL I.1.a.1.1885/1332.)

  A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Taizs, 1894. (PEL I.1.a.1.1894/972.)

  A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Taizs, 1907. (PEL I.1.a.1.1907/53.)

  Pécsi Kat(h)olikus Tudósító (1921–1944)  

1921/1-6

 

1922/1, 3

 

1925/1, 3, 5, 6, 8

 

1925-1926/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12

 

1926-1927/1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12

 

1927-1928/1, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12

 

1929/1, 2, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1930/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1931/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1932/1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1933/1, 2, 4, 6, 9, 10, 12

 

1934/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1935/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

 

1936/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

 

1937/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1938/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1939/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1940/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1941/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1942/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1943/1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11

 

1944/6, 7-8, 11

  Petrovich Ede: A pécsi káptalani házak. Pécs, 1983.

  Pius Gimnázium értesítői és évkönyvei (1912–1947)

Arcanum Digitális Tudománytár

   

 

R Rendszabályok a hitoktatásra és felügyeletére nézve Pécsett. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1913. (PEL I.1.a.1.1913/1336.)

   

 

S Siklósi Római Katholikus Polgári Leányiskola értesítője (1916–1917)

1916-1917

  Siklósi Állami Segélyezett Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1941–1942)

1941-1942

  A pécsegyházmegyei határozmányok és rendeletek tára. Összegyűjtötte, rendezte és kiadta Sipos István Dr. egyházjogtanár a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Pécs, 1912. Nyomatott a "Dunántúl" r. t. könyvnyomdájában.

Tartalom – Előszó – Függelék – Tárgymutató

 

1. fejezet (1-32. o.)

 

2. fejezet (33-117. o.)

 

3. fejezet (118-140. o.)

 

4. fejezet (141-305. o.)

 

5. fejezet (306-367. o.)

 

6. fejezet (368-495. o.)

 

7. fejezet (496-600. o.)

  Statuta capituli Quinque-Ecclesiensis de anno 1863. Quinque-Ecclesiis, Taizs, 1894.

  Synodus dioecesana Quinque-Ecclesiensis. Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat határozatai.

  Statuta synodalia. Az 1936. évi pécsi egyházmegyei zsinat határozatai.

  Szemináriumi Élet. A pécsi papnövendékek Szent Pál Társulatának értesítője (1921–1951: 1-10, 12, 14-20, 22-27)

1-10

 

12, 14-20

 

22-27