ABC CÍM

PDF/LINK

A Arany-Ezüst. A pécsi piusi diákok lapja (I. évfolyam - VI. évfolyam: 1939–1944)

I. évf. 1939

 

II. évf. 1939-1940

 

III. évf. 1940-1941

 

IV. évf. 1941-1942

 

V. évf. 1942-1943

 

VI. évf. 1943-1944

  Aigl Pál: Historia brevis venerabilis capituli cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis (...). Quinque-Ecclesiis, 1838.

KlimoTheca

   

 

B Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1911-1946)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1937–1938)

1937-1938

  Bölcskei Szent József Polgári Leányiskolájának évkönyve (1941–1942)

1941-1942

   

 

C Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának értesítője (1850–1948)

HUNGARICANA

   

 

D Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanintézetek értesítője (1935–1936)

1935-1936

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1939–1940)

1939-1940

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanítónőképző-Intézet és Leánylíceum évkönyve (1941–1942)

1941-1942

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Nőipariskolájának évkönyve (1943–1944)

1943-1944

  Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben. Pécs, 1939.

   

 

G Gerecze Péter: A pécsi székesegyház. Különös tekintettel falfestményeire. Műtörténeti tanulmány. Budapest, 1893.

KlimoTheca

   

 

H Hőgyészi Róm. Kat. Polgári Fiú- és Leányiskola évkönyve (1941–1942)

1941-1942

   

 

K Kat(h)olikus Iskola (1910–1918, 1922–1944)

1910

 

1911

 

1912

 

1913

 

1914

 

1915

 

1916

 

1917

 

1918

 

1922

 

1923

 

1924

 

1925

 

1926

 

1927

 

1928

 

1929

 

1930

 

1931

 

1932

 

1933

 

1934 (mutatóval)

 

1935 (mutatóval)

 

1936 (mutatóval)

 

1937 (mutatóval)

 

1938 (mutatóval)

 

1939 (mutatóval)

 

1940 (mutatóval)

 

1941 (mutatóval)

 

1942 (mutatóval)

 

1943 (mutatóval)

 

1944

  Koller József: Historia episcopatus Quinque-Ecclesiarum. Posonii-Pesthini, 1782-1812.

KlimoTheca

  Koller József: Prolegomena in historiam episcopatus Qvinqveecclesiarum. Posonii, 1804.

KlimoTheca

   

 

M A máriakéméndi esperesi kerületnek első tanitói tanácskozmánya. Pécs, Lyceum Nyomda, 1859.

 

  Maurinum. A Szent Mór Kollégium ifjúsági lapja (1934–1936)

1934/1/1

 

1936/2/4

 

1936/2/5

  Mecsek Alján. A pécsi Pius Kollégium lapja (1920–1941: 1-21, 23, 25-30)

1-5

 

6-10

 

11-15

 

16-20

 

21, 23, 25

 

26-30

  Miasszonyunk Rend Pécsi Nevelő- és Tanítóintézeteinek értesítője (1896–1918)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Nevelő- és Tanintézetének értesítője (1924–1925)

1924-1925

  Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanító(nő)képző-Intézetének értesítője (1918–1927)

1918-1927

  Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanítónőképző-Intézetének/Leánylíceumának és Tanítónőképző-Intézetének értesítője (1927–1944)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskoláinak értesítője (1925–1941)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskolájának értesítője (1941–1943)

1941-1942

 

1942-1943

  Miasszonyunk Rend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának értesítője (1921–1944)

Arcanum Digitális Tudománytár

   

 

N Norma canonice visitandarum parochiarum. Quinque-Ecclesiis, Knezevits, 1828.

   

 

P

Párisi Kat(h)olikus Tudósító (1932–1938)

 

(szerk. részben Uhl Antal pécsi egyházmegyés pap)

1932/1–11.

 

1933/1–5., 7–12.

 

1934/1–10., 12.

 

1935/7–12.

 

1936/1–11.

 

1937/1–12.

 

1938/1–12.

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1896)

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1925)

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1928)

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1935)

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1938)

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1941)

  A Pécsi Katholikus Legény-Egylet első évkönyve. 1864. Pécs, Lyceum Könyvnyomda, 1865.

  Pécsi Püspöki Joglyceum évkönyve (1898–1922)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Pécsi Püspöki Fitanítóképezde első értesítvénye (1878–1879)

1878-1879

  Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1896–1897, 1907–1912, 1918–1922)

1896-1897

 

1907-1908

 

1908-1909

 

1909-1910

 

1910-1911

 

1911-1912

 

1918-1922

  Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1922–1947)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve (1901–1903)

1901-1902

 

1902-1903

 

Pécsi Kat(h)olikus Tudósító (1921–1944)  

 

Mutató (1921–1922)  

 

Mutató (1925–1944)  

1921/1-6

 

1922/1, 3

 

1925/1, 3, 5, 6, 8

 

1925-1926/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12

 

1926-1927/1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12

 

1927-1928/1, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12

 

1929/1, 2, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1930/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1931/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1932/1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1933/1, 2, 4, 6, 9, 10, 12

 

1934/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1935/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

 

1936/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

 

1937/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1938/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1939/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1940/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

1941/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1942/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

1943/1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11

 

1944/6, 7-8, 11

  Petrovich Ede: A pécsi káptalani házak. Pécs, 1983.

  Pius Gimnázium értesítői és évkönyvei (1912–1947)

Arcanum Digitális Tudománytár

   

 

S Siklósi Római Katholikus Polgári Leányiskola értesítője (1916–1917)

1916-1917

  Siklósi Állami Segélyezett Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1941–1942)

1941-1942

  A pécsegyházmegyei határozmányok és rendeletek tára. Összegyűjtötte, rendezte és kiadta Sipos István Dr. egyházjogtanár a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Pécs, 1912. Nyomatott a "Dunántúl" r. t. könyvnyomdájában.

Tartalom – Előszó – Függelék – Tárgymutató (I-VII., 601-633. o.)

 

1. fejezet (1-32. o.)

 

2. fejezet (33-117. o.)

 

3. fejezet (118-140. o.)

 

4. fejezet (141-305. o.)

 

5. fejezet (306-367. o.)

 

6. fejezet (368-495. o.)

 

7. fejezet (496-600. o.)

  Szemináriumi Élet. A pécsi papnövendékek Szent Pál Társulatának értesítője (1921–1951: 1-10, 12, 14-20, 22-27)

1-10

 

12, 14-20

 

22-27