1891-ben készült a még ma is működőképes óraszerkezet.

Tanfelügyelőségi kötetek és fényképek restaurálására került sor.

Egy 1884. évi "levéltári" esemény margójára.

Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Kutathatók a Pécsi Egyházmegye 1801–1963 közötti sematizmusai.