A két levéltár közötti együttműködés keretében számos ferences anyaggal bővült az e-archivum.

 

 

Tisztelt Olvasóink és Kutatóink!

 

A két levéltár között 2019 őszén létrejött együttműködési megállapodás keretében a Pécsi Egyházmegyei Levéltár számos olyan anyaggal gyarapította a Magyar Ferences Levéltár állományát, amely anyagok egykoron és eredendően a Pécsi Egyházmegye területén működő ferences plébániák és rendházak (Dunaföldvár, Máriagyűd, Mohács, Pécs, Siklós, Simontornya, Szigetvár) anyagai voltak. Cserébe a Magyar Ferences Levéltár számos anyagot bocsátott digitális formátumban a Pécsi Egyházmegyei Levéltár rendelkezésére, amelyek a mai nappal kutathatóvá váltak az E-Archivumban. Ezúton köszönjük a felettes hatóságok, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Pécsi Egyházmegye képviselőinek jóváhagyását a levéltári együttműködésre. Tételesen az alábbi ferences anyagok érhetők el mától a Pécsi Egyházmegyei Levéltár E-Archivumában (az egyes településeknél [PEL III....] a "diversa" mappákban, az MFL fondjegyzéke alapján):

 

 

MFL. VI. 11. Dunaföldvár (PEL.III.197., Dunaföldvár-Külváros):

 • Nr. 1., Historia domus, 1775–1850
 • Nr. 2., Protocollum (historia domus), 1850-1894
 • Nr. 7., Discretoriumi jegyzőkönyv, 1941-1950

 

MFL. VI. 17. Máriagyűd (PEL.III.077., Máriagyűd):

 • Nr. 1/a/25., Discretoriumi jegyzőkönyv, 1913-1927
 • Nr. 1/a/26., Discretoriumi jegyzőkönyv, 1927-1946
 • Nr. 1/b/2., Liber memoriarum, tomus IIIa ab anno 1900 [-1933]
 • Nr. 1/b/5., Liber memoriarum, tomus I (Epitome originis et progressus loci huius gratiosi Mariano-Gyüdensis sub titulo Mariae Visitantis, necnon gratiarum ac beneficiorum, quae fideles interventu Magnae Matris hinc impetrarunt. [(1148)-1907])
 • Nr. 1/b/7., Liber memoriarum, tomus II, 1862, a kötetben:
  • Annotatio nominum benefactorum specialiorum [1739-1903]
  • Annotatio rerum, quo tempore sumpserint initium [1739-1903]
  • Anno 1758 facta est inquisitio, ubi reperta sunt sequentia anathemata [-1903]
  • Nomina neo-conversorum ad fidem orthodoxam in hoc gratioso loco [1750-1884]
 • Nr. 1/b/13., Liber memoriarum, tomus III/b., Bibliotheca Mariana Judensis. (Rukopis)
 • Nr. 1/b/20., Liber conferentiarum et actuum discretorialium 1846 [-1893]
 • Nr. XXX.
  • Liber memoriarum, tomus IV. ab anno 1934 [-1950]
  • Necrologium provinciae Sancti Ladislai regis 1655-1944 (1847-től vezetve)
  • A máriagyűdi kegyhely és residentia „Historia domus” adatgyűjteményének másodpéldánya. Második könyv [1879-1934]
  • A máriagyűdi kegyhely és a Szent Ferenc-rendi residentia néhány történelmi adatainak kéziratos feljegyzése
  • Album almae congregationis seraphici patriarchae Sancti Francisci in Sancto Ladislao, anno 1712 sub provincialatu admodum reverendi patris Dionysii Snaider de expresso eiusdem mandato...

 

MFL. VI. 12. Mohács (PEL.III.084., Mohács-Külváros):

 • Nr. 1., Historia domus, 1830-1912
 • Nr. 2., Historia domus, 1912-1950
 • Nr. 8., Discretoriumi jegyzőkönyv, 1929-1934

 

MFL. VI. 04. Pécs (PEL.III.108., Pécs-Szigeti Külváros):

 • Nr. 41., Historia et protocollum conventus Quinque-Ecclesiensis frat. Minorum S. P. Francisci, 1686-1805
 • Nr. 42., Liber secundus historiae domus conventus Quinque-Ecclesiensis Provinciae S. Joannis a Capistrano in Hungaria O.F.M. III., é. n.
 • Nr. 43., Historia domus III., 1918-1933
 • Nr. 44., Historia domus conventus Quinque-Ecclesiensis Provinciae S. Joannis a Capistrano in Hungaria O.F.M. III., 1918-1950
 • Nr. 60., Nomina patrum, fratrum et sororum Ord. S. Clarae Provinciae S. Ladislai regis ab anno Domini 1655 quo provinciae Haec a provincia S. Mariae divisa exstitit pie in Domino defunctorum pro venerabili conventu Quinque-Ecclesiensi conscripta anno Domini millesimo octingentesimo decimo sexto, 1655-1816
 • Nr. 81., Liber conferentiarum conventus, 1845-1900
 • Nr. 82., Liber conferentiarum discretorialium ab anno 1906
 • Nr. 83., Liber constitutionis conventus Quinque-Ecclesiensis, 1875-1913
 • Nr. 90., Necrologium Provinciae S. Ladislai, 1723-1925
 • Nr. 91., Liber defunctorum, 1662-1786
 • Nr. 109.
  • A rendház rövid története, é. n.
  • Historia reformationis conventus, 1780-1900
  • Nr. 110., A templom kriptájában eltemetettek névsora, 1746-1893

 

MFL. VI. 15. Siklós (PEL.III.115., Siklós):

 • Nr. 16., Nomina religiosorum patrum et fratrum, 1687-1848
 • Nr. 17., Discretoriumi jegyzőkönyv, 1922-1932

 

MFL.VI.16. Simontornya (PEL.III.117., Simontornya):

 • Nr. 1., Historia domus, 1783-1943
 • Nr. 2., Historia domus, 1946-1951
 • Nr. 8., Discretoriumi jegyzőkönyv, 1949-1950
 • Nr. 9., Liber mortuorum
 • Nr. 12., Discretoriumi jegyzőkönyv, 1907-1944

 

MFL. VI. 17. Szigetvár (PEL.III.135b., Szigetvár-Ferencesek):

 • Nr. 1., Liber conferentiarium, 1798-1892

 

 

2020. március 18-án, Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító emléknapján

 

Dr. Dreska Gábor
levéltáros (Magyar Ferences Levéltár)

Damásdi Zoltán
levéltáros (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)