Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

 

leveltari anyagok restauralasa 3 teljes

 

 

Tisztelt Olvasóink!

 

Mint arról korábbi híreinkben hírt adtunk, a Pécsi Egyházmegyei Levéltár évről-évre kiemelt figyelmet fordított és fordít anyagainak restaurálására, rendbe tételére. Az idei esztendőben E-archivum szolgáltatásunk és a Pécsi Egyházmegye 4.111.550 forintot biztosított ezekre a munkákra, amely összegből az elmúlt években a plébániákról bekerült súlyosan fertőzött anyagokat sikerült fertőtleníteni, restauráltatni és konzerválni Budapest Főváros Levéltárában.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az egyházmegyének az anyagi támogatásért, valamint a PRE-CON Restaurátor Kft.-nek és Budapest Főváros Levéltára Állományvédelmi Főosztályának (Puetáni-Holl Adrien, Beri Győzőné, Kocsisné Szabó Magdolna, Neuhauser Mónika, Sallai Katalin, Szabó Mónika, Szilágyi Zoltán, Tóbi Klára Irén) a kiváló szakmai munkáért.

Tételesen az alábbi plébániai levéltári anyagokat sikerült idén restauráltatni:

 

Bedegkér:

 • Hitoktatásban részt vevők anyakönyve 1949-1955
 • Postakönyv 1938-1946
 • Egyházközségi képviselőtestület jegyzőkönyve 1936-1939
 • Egyházközségi képviselőtestület jegyzőkönyve 1939-1947
 • Egyházközségi képviselőtestület jegyzőkönyve 1947-1956
 • Templomi pénztárkönyv 1886-1952
 • Templomi pénztárkönyv 1895-1935
 • Egyházközségi adófőkönyv 1924-1942
 • Egyházközségi adófőkönyv 1965-1971
 • Gondnoki napló 1894-1933
 • Kegyes alapítványok jegyzőkönyve 1912-1928
 • Liturgikus térrendezés iratai és tervrajzai 1972-1979
 • Tanügyi rendeletek 1947-1948
 • Hitoktatási iratok 1962
 • Vegyes iratok 1854-1956
 • Vegyes iratok 1890-1932

 

Bükkösd:

 • Iktatókönyv 1950-1990
 • Alapítólevelek 1915-1944
 • Perselypénztárkönyv 1981-1988
 • Beteglátogatási napló 1965-1981
 • Személyes napló 1928
 • Helesfai templomi pénztárkönyv 1894-1969

 

Ibafa:

 • Postakönyv 1911-1918
 • Postakönyv 1918-1933
 • Postakönyv 1934-1939
 • Egyesületi névsor 1934-1935
 • Pénztári napló 1825-1895
 • Korpádi iskolai előmeneteli és mulasztási naplók 1905-1912
 • Korpádi iskolaszéki jegyzőkönyv 1909-1932

 

Kakasd:

 • Templomi pénztárkönyv 1894-1944
 • Iskolai államsegélyek kimutatása 1898-1913

 

Kárász:

 • Iktatókönyv 1942-1975
 • Plébániahivatal iratai 1968-1975

 

Köblény:

 • Iktatókönyv 1913-1937
 • Iktatókönyv 1938-1940
 • Iktatókönyv 1940-1968
 • Egyházközségi képviselőtestület jegyzőkönyve 1933-1969

 

Márok:

 • Iktatókönyv 1900-1910
 • Iktatókönyv 1911-1915
 • Iktatókönyv 1928-1931
 • Iktatókönyv 1931-1940
 • Postakönyv 1912-1926
 • Templomi pénztárkönyv 1894-1921
 • Párbérkönyv 1927-1939
 • Zenei tárgyú német nyelvű jegyzőkönyv 1880-as évek
 • Vegyes iratok 1867-1939

 

Mecseknádasd:

 • Nádasdi esperesi kerület protokolluma 1840-1856
 • Protokollum 1788-1852
 • Kéziratos teológiai értekezés 18. század
 • Kéziratos teológiai értekezés 18. század

 

Mözs:

 • Plébániahivatal és esperesi hivatal iktatókönyve 1897-1904
 • Plébániahivatal és esperesi hivatal iktatókönyve 1897-1905
 • Plébániahivatal és esperesi hivatal iktatókönyve 1905-1912
 • Iktatókönyv 1912-1916
 • Iktatókönyv 1916-1928
 • Iskolaszéki jegyzőkönyv 1878-1889
 • Templomi pénztári napló 1894-1951

 

Mucsi:

 • Iktatókönyv 1909-1925
 • Iktatókönyv 1925-1941
 • Iktatókönyv 1941
 • Iktatókönyv 1941-1948
 • Alapítványi számadókönyv 1880-1894
 • Kegyes alapítványok gondnoki naplója 1894-1943
 • Templomi pénztárkönyv 1832-1836
 • Templomi pénztárkönyv 1894-1942
 • Pénzügyi(?) jegyzőkönyv 1778-1805
 • Párbérnapló / Postakönyv 1871-1909 / 1920-1940

 

Nagymányok:

 • De principibus et statu publico é. n. (Feljegyzések Magyarország és Erdély 16-17. századi történetéből.)
 • Pénztárkönyv (adósságok és törlesztések) 1911-1922

 

Sumony:

 • Bánfai templomi pénztárkönyv 1917-1943

 

Szalatnak:

 • Szalatnaki és köblényi eskettek indexe 1945-1983
 • Iktatókönyv 1930-1940
 • Iskolaszéki és egyházközségi jegyzőkönyv 1925-1948
 • Kegyes alapítványok gondnoki naplója 1895-1936
 • Templomi pénztárkönyv 1895-1966
 • Stólakönyv 1973-1984

 

Tevel:

 • Jegyesek naplója 1891-1924
 • Párbérnapló 1916-1923

 

Vásárosdombó:

 • Protokollum 1762-1791
 • Iktatókönyv 1943-1960

 

PEM logo uj 570151

 

2021. október 12.

Pécsi Egyházmegyei Levéltár