Ima az 1938. évi NEK sikeréért.

 

 

2021-ben újra Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Újra, hiszen 1938-ban már egyszer otthont adott hazánk ennek az igen jelentős egyházi eseménynek. Ezért a jövő évi NEK apropóján sorozatunkban fel-felelevenítjük az 1938-ban rendezett Kongresszus egy-egy mozzanatát, hogy ezáltal is méltóképpen bekapcsolódjunk a felkészülésbe. 

  

 

„Imádkozzunk, »hogy a budapesti eucharisztikus esemény megújulási folyamatokat indítson el a keresztény közösségekben«.” (Ferenc pápa, 2019. december 15-i Angelus)

 

 

A 2021-ben megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért és annak minden kegyelmi ajándékáért 2017. június 18-tól, Úrnapja főünnepétől az alábbi imádságot mondják el a hívők a szentmisék végén:

 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

 

 

Nem volt ez másként az 1938. évi Kongresszusra való felkészülés során sem, amikor a püspöki kar az alábbi imádságot hagyta jóvá 1937. március 17-én. A közös imádságot a Kongresszust felvezető eucharisztikus szent év (1937. május 23. – 1938. május 26.) folyamán, a vasárnapi plébániai misék végén mondták el kitett cíbórium előtt. A hétköznapi csendes misék végén pedig az úgynevezett XIII. Leó pápa-féle imák után egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet mondtak el a Kongresszus sikeréért.

 

nek ima 1937 fb

  

 

2019. november 09-én, a lateráni bazilika felszentelésének ünnepén

Pécsi Egyházmegyei Levéltár