Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt található fondok arról tájékoztatnak, mi érhető el külön regisztrációhoz kötött belépéssel az e-archivumban, és nem magát az online kutatás lehetőségét biztosítják! Itt tehát mindössze azt lehet előzetesen és díjmentesen megtekinteni, ami az e-archivumban érhető el.

 

Az e-arcivumban jelenleg a sárgával kiemelt anyagok kutathatók (rákattintva bővebben lehet tájékozódni az anyag tartalmáról):

 

PEL.I.1.a.1. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Egyházkormányzati iratanyag/Iratanyag/1828-1830. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvek)

PEL.I.1.a.2. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Egyházkormányzati iratanyag/Iktatókönyvek)

PEL.I.1.c. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Kötetek)

PEL.I.1.d.1. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Anyakönyvek/1895 előtti anyakönyvi másodpéldányok)

PEL.I.1.d.2. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Anyakönyvek/1895 utáni anyakönyvi másodpéldányok)

PEL.I.1.d.3. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Anyakönyvek/Bérmáltak anyakönyvei)

PEL.I.1.g.1. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Körlevelek és sematizmusok/Körlevelek)

PEL.I.1.g.2. (Püspöki Levéltár/Püspöki Hivatal/Körlevelek és sematizmusok/Sematizmusok)

PEL.I.3.b. (Püspöki Levéltár/Egyházmegyei Tanfelügyelőség/Segédletek)

PEL.I.3.c. (Püspöki Levéltár/Egyházmegyei Tanfelügyelőség/Egyéb kötetek)

PEL.I.3.d. (Püspöki Levéltár/Egyházmegyei Tanfelügyelőség/Tanítói díjlevelek)

PEL.II.1.b.1. (Székeskáptalani Levéltár/Magánlevéltár/Segédletek)

PEL.II.1.c.2. (Székeskáptalani Levéltár/Magánlevéltár/Káptalani gyűlések anyaga/Jegyzőkönyvek)

PEL.II.2.a. (Székeskáptalani Levéltár/Hiteleshelyi Levéltár/Kötetek)

PEL.II.5.c. (Székeskáptalani Levéltár/Székesegyházi Levéltár/Székesegyházi kottatár)

PEL.II.6. (Székeskáptalani Levéltár/Térképtár)

PEL.II.7.b. (Székeskáptalani Levéltár/Káptalani jogtanácsos irattára/Segédletek)

PEL.III.1–240. (Plébániai levéltárak)

PEL.III.Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis

PEL.VI.2. (Gyűjtemények/Fotótár)

 

A PEL.III.1–240. alatti fondokban található mappaelnevezések:

PEL: Pécsi Egyházmegyei Levéltár

bcd: vegyes anyakönyv (kereszteltek, házasultak, halottak)

bc: vegyes anyakönyv (kereszteltek, házasultak)

bd: vegyes anyakönyv (kereszteltek, halottak)

cd: vegyes anyakönyv (házasultak, halottak)

bapt: kereszteltek anyakönyve

cop: házasultak anyakönyve

def: halottak anyakönyve

conf: bérmáltak anyakönyve

matricula: anyakönyv

diversa: különböző levéltári anyagok (egyéb anyakönyvek, historiák, kötetek stb.)

index: alfabetikus névmutató