Új forráskiadvány jelent meg a két levéltár együttműködésében.

Serédi Jusztinián OSB esztergomi érsek meghívója

A levéltár részvétele a Katolikus Társadalmi Napokon.