Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Olvasó füzérke 1854-ből.

Vademecum et Album Congressus XXXIVi Eucharistici Internationalis

Körlevelekkel bővült fondjegyzékünk.

Új egyháztörténeti kötet jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete gondozásában.