Serédi Jusztinián OSB esztergomi érsek meghívója

A levéltár részvétele a Katolikus Társadalmi Napokon.

Anyakönyvek alfabetikus névmutatóival bővült az e-archivum.

Anyakönyvi hiányok pótlása a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára jóvoltából.