Anyakönyvek alfabetikus névmutatóival bővült az e-archivum.

Anyakönyvi hiányok pótlása a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára jóvoltából.

Kutatható az e-archivumban Dobai Székely Sámuel négykötetes oklevélgyűjteménye.

Iskolaszékek és egyházközségi képviselőtestületek jegyzőkönyvei kutathatók az e-archivumban.

Több mint 40 levéltári kötet, főleg anyakönyvek restaurálására került sor.