A Magyar Levéltáosok Egyesülete díjjal jutalmazta a Levéltár állandó kiállítását.

A Jézus Társasága által működtetett Pius Gimnázium (1912–1948) tablóképeivel gyarapodott a Levéltár állománya.

Gyimesi Vilmos (1922–2011) pap fotóhagyatékával gyarapodott a Levéltár állománya.

Levéltár-látogatások időpontjai 2023-ban.

2023. március 1-től emelkednek az E-archivum regisztrációs díjai.

Újabb plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

1895 után alapított plébániák és lelkészségek fondjaival bővült az online kutatható anyakönyvi állomány.

Megújult és adatbázissal bővült az egyházi levéltárak közös e-kutatási felülete.

2022. július 1-jétől látogatható a Pécsi Egyházmegyei Levéltár Székeskáptalani Levéltára és állandó kiállítása.

1891-ben készült a még ma is működőképes óraszerkezet.

Tanfelügyelőségi kötetek és fényképek restaurálására került sor.

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACsE) díjjal jutalmazta a Levéltár e-archivum szolgáltatását.

Egy 1884. évi "levéltári" esemény margójára.

Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Online kutathatóvá váltak a plébánia-, és templomleltárak az 1895–1947 közötti időszakból.

Dr. Kelemen Andor (1891–1967)

Kutathatók a Pécsi Egyházmegye 1801–1963 közötti sematizmusai.

Cikk jelent meg a Levéltári Szemle 2020/4. számában.

Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Olvasó füzérke 1854-ből.

Körlevelekkel bővült fondjegyzékünk.

Új egyháztörténeti kötet jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete gondozásában.

Online kutathatók az egyházmegye orgonáriról készült kérdőívek.

Jegyzékekkel bővült fondjegyzékünk.

Immáron bő két éve, hogy elindult útjára a Levéltár internetes szolgáltatása, az E-archivum.

Iratanyagok, segédletek, egyházlátogatási jegyzőkönyvek, anyakönyvi másodpéldányok váltak online kutathatóvá.

A két levéltár közötti együttműködés keretében számos ferences anyaggal bővült az e-archivum.

Hasznos információk internetes szolgáltatásunkról.

Eszéken is bemutatták a kelet-szlavóniai katolikus lakosság 1767. évi összeírását feldolgozó könyvet.

Zágrábi impressziók – A 42. Interliber Nemzetközi Könyvvásáron jártunk.

Átalakult az e-archivum képnézegető rendszere.

Új forráskiadvány jelent meg a két levéltár együttműködésében.

A levéltár részvétele a Katolikus Társadalmi Napokon.

Anyakönyvek alfabetikus névmutatóival bővült az e-archivum.

Anyakönyvi hiányok pótlása a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára jóvoltából.

Kutatható az e-archivumban Dobai Székely Sámuel négykötetes oklevélgyűjteménye.

Iskolaszékek és egyházközségi képviselőtestületek jegyzőkönyvei kutathatók az e-archivumban.

Több mint 40 levéltári kötet, főleg anyakönyvek restaurálására került sor.

Kutathatók a Székeskáptalani Levéltár Hiteleshelyi Levéltárának jegyzőkönyvei és segédletei az e-archivumban.

Winkler Mihály szakadáti plébános gyümölcsöskertje.

Plébániai levéltárakkal bővült a Pécsi Egyházmegyei Levéltár állománya.

Tanfelügyelőségi és káptalani anyagokkal bővült internetes szolgáltatásunk.

Szent Mór püspökre, az egyházmegye társvédőszentjére emlékezünk.

Kutatható a Pécsi Egyházmegye 1895. évi sematizmusa.

Befejeződött az anyakönyvi állomány digitalizálása.