Online kiállítás keretében megtekinthetők az egykori jezsuita Pius Gimnázium (1912–1948) tablóképei.

Restauráltattunk kettő tervet; visszakerült a Levéltárba egy 1700. évi pápai bulla; felújították a Levéltár bejárati ajtóit.

Levéltár-látogatások időpontjai 2024-ben. Fókuszban Cserháti József (1914–1994), valamint az egykori jezsuita Pius Kollégium (1912–1948).

Curilović Ottokár (1904–1961)

„Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.” (1Kor 10,17)

Felújításra kerültek az egykori jezsuita Pius Gimnázium (1912–1948) tablóképei.

„Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.” (1Kor 10,17)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete díjjal jutalmazta a Levéltár állandó kiállítását.

A Jézus Társasága által működtetett Pius Gimnázium (1912–1948) tablóképeivel gyarapodott a Levéltár állománya.

2023. március 1-től emelkednek az E-archivum regisztrációs díjai.

Újabb plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

1895 után alapított plébániák és lelkészségek fondjaival bővült az online kutatható anyakönyvi állomány.

Megújult és adatbázissal bővült az egyházi levéltárak közös e-kutatási felülete.

2022. július 1-jétől látogatható a Pécsi Egyházmegyei Levéltár Székeskáptalani Levéltára és állandó kiállítása.

1891-ben készült a még ma is működőképes óraszerkezet.

Tanfelügyelőségi kötetek és fényképek restaurálására került sor.

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACsE) díjjal jutalmazta a Levéltár e-archivum szolgáltatását.

Egy 1884. évi "levéltári" esemény margójára.

Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Online kutathatóvá váltak a plébánia-, és templomleltárak az 1895–1951 közötti időszakból.

Dr. Kelemen Andor (1891–1967)

Kutathatók a Pécsi Egyházmegye 1801–1963 közötti sematizmusai.

Cikk jelent meg a Levéltári Szemle 2020/4. számában.

Plébániai levéltári anyagok restaurálására került sor.

Olvasó füzérke 1854-ből.

Vademecum et Album Congressus XXXIVi Eucharistici Internationalis.

Kutathatók a Pécsi Egyházmegye 1828–1953 közötti körlevelei.

Új egyháztörténeti kötet jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete gondozásában.

Online kutathatók az egyházmegye orgonáiról készült kérdőívek.

Jegyzékekkel bővült fondjegyzékünk.

Immáron bő két éve, hogy elindult útjára a Levéltár internetes szolgáltatása, az E-archivum.

Iratanyagok, segédletek, egyházlátogatási jegyzőkönyvek, anyakönyvi másodpéldányok váltak online kutathatóvá.

A két levéltár közötti együttműködés keretében számos ferences anyaggal bővült az e-archivum.

Hasznos információk internetes szolgáltatásunkról.

Kongresszusi évfordulók: 1938–1948–1988 (2. rész)

„A KONGRESSZUS” című ünnepi újság 3. száma.

Eszéken is bemutatták a kelet-szlavóniai katolikus lakosság 1767. évi összeírását feldolgozó könyvet.

„A KONGRESSZUS” című ünnepi újság 2. száma.

Kongresszusi évfordulók: 1938–1948–1988 (1. rész)

„A KONGRESSZUS” című ünnepi újság 1. száma.

Hálaadó imádság 1937. december 31-én.

Díszhangverseny a Szent István-bazilikában.

„Programm és kongresszusi tájékoztató...”

Come to the XXXIV Eucharistic World Congress at Budapest!

„Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat” – kongresszusi énekrend.